Wie?

Meer Informatie

Facebook

Sofie Schrauwen – Kinder- en jeugdpsychologe

Sofie Schrauwen

Waarvoor kan je bij Sofie terecht?

 • angst- en stress
 • stemmingsproblemen en depressieve gevoelens
 • onzekerheid, laag zelfbeeld en faalangst
 • verwerking van trauma, verlies of echtscheiding
 • gedragsproblemen
 • sociaal-emotionele problemen (snel boos zijn, snel verdrietig zijn)
 • hechtingsproblematiek
 • opvoedingsondersteuning bij eet- en slaapproblemen, zindelijkheidstraining
 • sociale vaardigheidstraining (bij problemen met weerbaarheid en assertiviteit, gepest worden/pesten)
 • autismespectrumstoornissen en AD(H)D
 • concentratiemoeilijkheden
 • eetstoornissen

Maak een afspraak met Sofie!

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 0-18 jaar met of zonder hun ouders

Aanmelding

De aanmelding gebeurt telefonisch of via e-mail. Dit kan op eigen initiatief of na doorverwijzing (bv. huisarts, CLB, …). Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek of een psychodiagnostisch onderzoek.

Therapie

Intakegesprek

Tijdens een eerste verkennend gesprek trachten we de klachten, de verwachtingen te aanzien van therapie evenals de krachten duidelijk in kaart te brengen. Indien we beslissen om samen verder te gaan, bespreken we welke vorm van behandeling aangewezen is. Een behandeling kan bestaan uit individuele therapie (meestal in combinatie met ouderbegeleiding) of enkel ouderbegeleiding.

Individuele therapie

De therapie kan verschillende vormen aannemen afhankelijk van de leeftijd en problematiek. Er wordt voornamelijk gewerkt aan de hand van speltherapie, gesprekstherapie en Brainspotting*.
De duur en frequentie van de therapie is afhankelijk van de aard van de problematiek.
Ouders spelen een cruciale rol in de behandeling van kinderen en jongeren, daarom gaat individuele therapie bijna altijd gepaard met ouderbegeleiding.

*Brainspotting (BSP)

“Waar we naar kijken, beïnvloedt hoe we ons voelen.”

BSP is een uitermate effectieve psychotherapeutische methode die zich richt op het verwerken van trauma, angstaandoeningen, stressgerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen, ADHD, autisme spectrum stoornissen en alle andere bewuste en onbewuste blokkades die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden.

BSP is erop gericht deze blokkades rechtstreeks in de hersenen en het lichaam te localiseren en op te lossen Dit zonder dat het nodig is de hele tijd over je probleem te spreken of je ervaringen te analyseren. Een ‘Brainspot’ is een stand of positie van de ogen die gerelateerd is aan de blokkade in het brein. Eens de blokkade geïdentificeerd is, start in het brein automatisch een lichaamseigen helingsproces dat ervoor zorgt dat bepaalde systemen die in onevenwicht zijn geraakt worden bevrijd en geïntegreerd. Om dit effect te versterken kan er net als bij EMDR gebruik worden gemaakt van muziek.
BSP is met andere woorden een methode die begint waar de meeste klassieke praattherapieën eindigen.

Meer informatie vind je op www.brainspotting.be.

Ouderbegeleiding

Gesprekken met ouders ter evaluatie, bijsturing en/of ondersteuning van de individuele therapie, maar ook los van therapie voor bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning. De frequentie van de ouderbegeleiding (in combinatie met individuele therapie) is afhankelijk van het verloop van de individuele therapie. De afspraken hiervoor worden gemaakt aan het einde van een individuele therapiesessie.

Psychodiagnostisch onderzoek

Kinderen en jongeren van 3 tot 16 jaar kunnen ook louter voor intelligentie en/of aandacht- en concentratie onderzoek bij mij terecht. De tarieven zijn afhankelijk van de aard van het onderzoek en worden vooraf besproken. In de prijs is zowel het onderzoek, als verwerking en bespreking inbegrepen.

Tarieven

- Intakegesprekken (60-90 min): 60 euro
- Ouderbegeleiding (50 min): 50 euro
- Individuele therapie (50 min): 50 euro

Betalen kan enkel contant.
Enkele mutualiteiten bieden reeds een (gedeeltelijke) terugbetaling.

Wie is Sofie?

Sofie behaalde haar masterdiploma in de Klinische en gezondheidspsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze specialiseerde zich in het werken met kinderen en jongeren vanuit haar grote interesse hierin. Sofie heeft een bijzondere interesse in trauma, hechtings-, gedrags- en emotionele problemen. Om deze problematieken optimaal te kunnen behandelen volgde Sofie een erkende opleiding Brainspotting.

Sofie is erkend door de Psychologencommissie (Erkenningsnummer: 922114786)
Sofie is lid van:
- De Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
- De Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)

Sofie is ook te vinden op www.vind-een-psycholoog.be en op www.brainspotting.be

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken?

Sofie Schrauwen
GSM: 0488/09.32.49
Email: sofie@vita-antwerpen.beAfspraak annuleren of verplaatsen?
Graag 24 uur op voorhand, zo niet kan de helft van de consultatie worden aangerekend als tegemoetkoming.