Depressie

Acupunctuur kan een ondersteuning zijn bij het behandelen van depressie. De acupuncturist tracht steeds het evenwicht in het lichaam te herstellen, namelijk door de energie beter laten stromen.

Dit gebeurt door het aanprikken van bepaalde punten, gelegen op de energiebanen, die heel ons lichaam doorkruisen. Het kan zeer nuttig zijn deze therapie te combineren met bepaalde lichaams- of ademhalingsoefeningen. De patiënt zal ook aangespoord worden om – indien mogelijk – bepaalde externe factoren te veranderen of zijn eigen levenswijze of levenshouding aan te passen. Zo werkt hij ook zelf aan zijn bewustwordingsproces.

De westerse medische wetenschap erkent ook het feit dat acupunctuur het zo belangrijk evenwicht in neurotransmitters kan herstellen.

Specialisten